Wratten

De gewone wrat, die vaak op handen en voeten wordt aangetroffen, is een goedaardige laesie die wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Hij verschijnt als een klein ruw, en soms pijnlijk bultje dat als het bij de nagelriem zit, de nagelgroei kan beïnvloeden. Vooral kinderen worden getroffen, ze ontwikkelen vaak gewone wratten; vanaf een leeftijd van 15 jaar neemt de incidentie af. Virusoverdracht vindt plaats via zelfbesmetting, huidcontact of indirecte besmetting.